Werkwijze jongerentraject

Ieder mens is uniek en daarom is elk traject maatwerk. Zeker bij jongeren. Tussen 11 of 15 of 18 jaar zit een (belevings)wereld van verschil, nog los van hun achtergrond, karakter, opvoeding, etc. Daar stemmen wij in overleg  de route op af.

Na aanmelding nodigen wij de jongere en ouder(s) uit voor een kennismaking bij de paarden. Wanneer het voor beide partijen goed voelt, sturen we een intake formulier en behandelovereenkomst toe. Daarmee inventariseren wij de hulpbehoefte, herkomst/omgeving en geschiedenis van de jongere. 

In overleg starten we of met de 10scan (10scan.nl) of direct tussen de paarden. Voordeel van de 10scan is een gedegen (zelf)onderzoek naar o.a. gezin, persoonlijkheid, talenten, waarden, voorkeuren en patronen. Een analyse die het traject meteen op een dieper niveau insteekt. 

 

Daarna kunnen we aan de slag met de paarden. We kiezen doorgaans 1 paard/pony uit om mee te werken. Na het contact maken middels aaien en poetsen, zetten we afhankelijk van de wensen en behoeften, oefeningen en opdrachten in. Ervaren en voelen wat er dan met je gebeurt, is daarbij

het belangrijkste. Wat voel ik zelf, waar zit mijn kracht en hoe ga ik om met diverse situaties en gedrag. De paarden geven alle ruimte om veilig te experimenteren terwijl ze een liefdevolle spiegel voorhouden. Dat maakt het niet alleen zichtbaar, het geeft ze ook het vertrouwen om het samen met het paard te doen/oefenen. Die ervaring nemen ze mee in hun dagelijks leven.

Een traject beslaat minimaal 5 sessies van een uur, bij voorkeur wekelijks. In eerste instantie alleen met de jongere. Later in het traject kunnen er ook ouder-kindsessies plaatsvinden.